Γ. Γαβριηλίδης | Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. Πλ. Τημενιδών 1 Έδεσσα τηλ. 23810 28762 | κιν. 6945387 397

Υπηρεσίες προς Μηχανικούς - Επαγγελματίες

Ετοιμασία Πλήρους Φακέλου ή Μεμονωμένες Μελέτες Οικοδομικής Άδειας για Υποβολή στην Πολεοδομία

Αναλαμβάνουμε εμείς και οι συνεργάτες μας να συντάξουμε για εσάς τον πλήρη φάκελο οικοδομικής άδειας για να τον υποβάλετε στην αρμόδια πολεοδομία. Ή εναλλακτικά όποιες μελέτες εσείς επιθυμείτε.

Κατόπιν συμφωνίας μπορούμε να καταθέσουμε - προωθήσουμε και εμείς τον φάκελο στην αρμόδια πολεοδομία, παραδίδοντας σε εσάς, χωρίς κόπο, την άδεια οικοδομής.

Ο φάκελος θα περιέχει πλήρη σχέδια, μελέτες και έντυπα σύμφωνα με την νομοθεσία και την «ιδιαιτερότητα» της κάθε πολεοδομίας.

Περιλαμβάνονται και όλες οι διορθώσεις - παρατηρήσεις που θα απαιτηθούν από το πολεοδομικό γραφείο μέχρι την έκδοση της οικοδομικής άδειας.

Ενδεικτικά ένας πλήρης φάκελος περιλαμβάνει:

 1. Τοπογραφικό*
 2. Διάγραμμα Κάλυψης
 3. Κατόψεις
 4. Όψεις
 5. Τομές
 6. Μελέτη Στατικών*
 7. Μελέτη Παθητικής Πυροπροστασίας
 8. Μελέτη Ενεργητικής Πυροπροστασίας
 9. Μελέτη Ύδρευσης
 10. Μελέτη Αποχέτευσης
 11. Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (αντικατέστησε τη μελέτη Θερμομόνωσης) από1/10/2010
 12. Μελέτη Ηλεκτρολογικών
 13. Μελέτη Ανελκυστήρα
 14. Μελέτη Καυσίμου Αερίου
 15. Όλες οι μελέτες που απαιτούνται από τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (Κ.Εν.Α.Κ.)
 16. Τεύχος Αμοιβών – Στατιστικό Δελτίο - Φ.Α.Υ – Σ.Α.Υ κτλ.

Ο φάκελος παραδίδετε στο γραφείο σας σε έντυπη μορφή και με τις δικές σας προδιαγραφές, (πινακίδα σχεδίων, λογότυπο, κτλ.) ή ηλεκτρονική μορφή έτοιμη προς εκτύπωση (pdf) ή όπως επιθυμείτε.

 

Άλλες Άδειες - Υπηρεσίες

 1. ..
 2. .