Γ. Γαβριηλίδης | Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. Πλ. Τημενιδών 1 Έδεσσα τηλ. 23810 28762 | κιν. 6945387 397

Ενίσχυση – Αποκατάσταση Φερόντων και μη Στοιχειών Υπογείου Οικοδομής με Εκτοξευόμενο Σκυρόδεμα (Gunite)

Αποκατάσταση Υποστυλωμάτων και Τοιχίων Υπογείου Οικοδομής  τα οποία είχαν υποστεί βλάβες λόγο υγρασίας.

Εργασίες

Αφού βρέθηκε  η αιτία της υγρασίας (σπασμένη αποχέτευση πεζοδρομίου) και αποκαταστάθηκε, αφαιρέθηκε το σαθρό  σκυρόδεμα και καθαρίστηκε ο υπάρχων οπλισμός.

Εφαρμόστηκε αντιδιαβρωτική τσιμεντοειδής προστασία οπλισμού.

Τοποθετήθηκε νέος επιπλέον οπλισμός όπου ήταν απαραίτητος και αγκυρώθηκε  με εποξειδική πάστα δύο συστατικών

Τέλος εφαρμόστηκε εκτοξευόμενο σκυρόδεμα (Gunite)

 

1 2 >